Dzienne Archiwa: 6 kwietnia 2020

Drodzy uczniowie,

W tym ostatnim tygodniu tuż przed Wielkanocą ku pokrzepieniu serc, mam dla Was zadanie.

Przygotuj duży przezroczysty słoik, połóż go w dostępnym miejscu. Jeżeli poczujesz, że w danej chwili spotkało Cię coś miłego zapisz to na  małej kartce i wrzuć do słoika (małe dzieci mogą przedstawić to za pomocą rysunku). Zaangażuj w zabawę pozostałych członków rodziny, niech to będą Wasze wspólne chwile radości i szczęścia.

W Wielkanoc po śniadaniu wspólnie odczytajcie w gronie najbliższych wszystkie zebrane wpisy. Może okazać się, że codzienność nie jest taka ponura, a straszny dzień wcale nie taki zły.

Rodziców, którzy chcieliby porozmawiać z dzieckiem o wirusie, a nie wiedzą w jaki sposób to zrobić odsyłam do nastepujacej strony: https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanej-z-koronawirusem/

Przypominam, że jestem dostepna pod adresem spkaski.banaszek@gmail.com.

Pozdrawiam

Julia Banaszek

pedagog szkolny

REKRUTACJA 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz zgłoszenie do klasy pierwszej, zostały zakwalifikowane do przyjęcia, do wyżej wymienionej placówki. 

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do rodziców lub opiekunów prawnych o potwierdzenie woli zapisu dziecka, poprzez złożenie deklaracji wg załączonego wzoru. Deklarację można wydrukować i wypełnić lub spisać odręcznie. Złożenie deklaracji jest wymagane do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Deklarację woli należy złożyć do 17.04.2020, drogą elektroniczną na adres sekretariat@kaski.edu.pl lub dostarczyć ją osobiście, w zaklejonej kopercie i pozostawić w wiatrołapie szkoły, na stole.

Szkoła czynna codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

 Piątek 10.04.2020 czynna od 8.00 d0 13.00.

 

                                                                                                   Dyrektor szkoły

 Anna Sadoś

Załączniki:

  1. Wzór deklaracji– oddział przedszkolny – wersja PDF

link do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1nRuJL4yNwRUPxUHd7y3kEdFO4NCsgToN 

  1. Wzór deklaracji – klasa pierwsza – wersja PDF

link do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1hpS9SW8_kvg-TDogjDBL0IQX712DyBAr

 

Uwaga: 

Załączniki w formacie PDF można otworzyć w programie Adobe Reader – link do pobrania programu: https://get.adobe.com/pl/reader/download/?installer=Reader_DC_2019.008.20071_Polish_for_Windows&os=Windows%207&browser_type=KHTML&browser_dist=Chrome&dualoffer=false&mdualoffer=false&cr=false&stype=7523

 

Załącznik nr 1

Wzór deklaracji – oddział przedszkolny:

……………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Kaskach

DEKLARACJA POTWIERDZENIA WOLI
zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzam wolę zapisu dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka oraz pesel dziecka

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach,

w roku szkolnym 2020/2021

……………………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna

Załącznik nr 2

Wzór deklaracji – klasa pierwsza

……………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Kaskach

DEKLARACJA POTWIERDZENIA WOLI
zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej w szkole podstawowej

Potwierdzam wolę zapisu dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka oraz pesel dziecka

do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach, w roku szkolnym 2020/2021

……………………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna

Drodzy Uczniowie !Wspaniałe Uczennice!

Pobyt  w domu możecie dobrze wykorzystać i zaskoczyć  swoim talentem Rodziców  oraz inne  bliskie Wam osoby. Proponuję, abyście zaprosili domowników na występ. Możecie zorganizować   spotkanie  ze sztuką. Przygotujcie scenografię. Bądźcie kreatywni. Zaprezentujcie ulubione wiersze, fragmenty prozy. A  może  Rodzice też wystąpią na domowej scenie? Miłej zabawy.

Anna Nowak